Main content
environmental awareness

СЪЗДАВАНЕ НА ЕДНО ПО-СВЕТЛО БЪДЕЩЕ

Future Made Better е нашето пътешествие към намаляване на въздействието върху околната среда и подобряване на
общностите, на които служим. Усилието за създаване на една по-здрава планета означава, че Kiehl's разработва по-отговорни формули с възобновяеми съставки и устойчиви опаковки,
като същевременно подобрява материалите, които използваме в нашите магазини.

НАШИЯТ ПРИНОС

Kiehl’s DoesKiehl’s Does е повече от мисия – тя е отговорност в действие. Тя е това, което правим сега, за да генерираме по-малко отпадъци и да намалим въглеродните емисии чрез използваните съставките във формулата и избраните материали за опаковане.

ТОВА, КОЕТО KIEHL'S ПРАВИ

DOING OUR PART

More than a mission, Kiehl’s Does is responsibility in action. It’s what we’re doing now to generate less waste and reduce carbon emissions through the formula ingredients we use and the packaging materials we choose.

What Kiehl's does

ДАВАНЕ ОБРАТНО

Вярваме в активната щедрост и чрез инициативата Kiehl's Gives, нашия филантропски ангажимент в цялата компания, сме подкрепили
137 благотворителни организации чрез 213 местни инициативи от 2015 г. насам, със специален фокус върху околната среда и положителната социална промяна.

КАК KIEHL'S ДАРЯВА

ГЛОСАР

TERMINOLOGY & DEFINITION
ТЕРМИНОЛОГИЯ
Биоразградим:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Органични продукти, които могат да бъдат биологично разградени във водна среда от микроорганизми (предимно бактерии, дрожди и гъби) за производството на CO2 и вода.

PCR:

Акроним на „post-consumer recycled (рециклиран след потребление)“ – технически термин за рециклирани материали; PCR често може да се влага във флакони, капачки, буркани и други опаковъчни материали, за да се намали използването на първична пластмаса.

Възобновяема суровина:

Материал, съставен от над 50% материал от източник, който може да се поднови или отгледа отново, напр. растения.

Използване на устойчиви източници:

Този подход гарантира, че суровините от растителен произход идват от вериги за доставки, които зачитат биологичното разнообразие, ограничават въздействието си върху околната среда, гарантират производство с нулево въздействие върху екосистемите и насърчават социално-икономическото развитие на местното население; той може да включва и елемент на солидарност и социална отговорност в полза на общностите в неравностойно положение.

Воден отпечатък:

Цялостното въздействие на дадена дейност върху водите, включително общото количество използвана вода от потребителя или производителя (включително количеството събрана и потребена вода и генерираното замърсяване).

Съобщение за ориентация
За най-добро преживяване, моля, обърнете устройството си